Commit b2f50e5e authored by Mārcis Koloda's avatar Mārcis Koloda
Browse files

PD4

parents
<!DOCTYPE html>
<html lang="lv">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Arreadit : Sākumlapa</title>
<meta name="description" content="HTML paraugs ">
<meta name="author" content="Mārcis Koloda">
<!-- CSS -->
<link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>
<body>
<main>
<header>
<h1>Arreadit</h1>
<p>Šis ir slikts reddit klons.</p>
</header>
<nav>
<a href="index.html">Sākumlapa</a>
<a href="amd.html">AMD</a>
<a href="filmas.html">Filmu reklāmkadri (trailers)</a>
<a href="parlapu.html">Par lapu</a>
</nav>
<section>
<article>
<h1>LOGAN</h1>
<p>
<b>Žanrs: </b>Piedzīvojumu filma, Asa sižeta filma, Zinātniskā fantastika <br/>
<b>Režisors:</b>James Mangold <br />
<b>Lomās: </b>Hugh Jackman, Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Dafne Keen <br />
<b>Par filmu:</b>Nākotne. Profesors Ksavjers un Logans ir palikuši bez X-cilvēku komandas un tikai viņi abi ir spējīgi stāties pretī varenai korporācijai, kuras plānos ir sagraut pasauli, pametot to uz pašiznīcināšanās ceļa. Laikā, kad līdz ar vecumu Logana reģenerēšanās spējas sāk izzust, bet Ksavjers cieš no atmiņas zudumiem dēļ progresējošās Alcheimera slimības, viņiem palīgā var nākt tikai Lora Kinnija - Vilknadža klona sieviešu versija.
<figure>
<video width="520" height="440" controls>
<source src="video/logan-trailer-2.mov" type="video/mov">
<source src="video/logan-trailer-2.mp4" type="video/mp4">
Tavs interneta pārlūks neatbalsta HTML5
</video>
<figcaption>
Filmas LOGAN reklāmkadri
</figcaption>
</figure>
</p>
</article>
<hr />
<article>
<h1>Audio paraugs</h1>
<p>
Bez licenses audio fails, ko iespējams atskaņot tieši interneta pārlūkā. <br />
<audio controls>
<source src="audio/bensound-energy.mp3" type="audio/mpeg">
Tavs interneta pārlūks ir slikts, izmanto Chrome
</audio>
</p>
</article>
</section>
<footer>
&copy; Mārcis Koloda 2017
</footer>
</main>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="lv">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Arreadit : Sākumlapa</title>
<meta name="description" content="HTML paraugs ">
<meta name="author" content="Mārcis Koloda">
<!-- CSS -->
<link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>
<body>
<main>
<header>
<h1>Arreadit</h1>
<p>Šis ir slikts reddit klons.</p>
</header>
<nav>
<a href="index.html">Sākumlapa</a>
<a href="amd.html">AMD</a>
<a href="filmas.html">Filmu reklāmkadri (trailers)</a>
<a href="parlapu.html">Par lapu</a>
</nav>
<section>
<hr />
<article>
<h2>Kas ir šis?</h2>
<p>Šis ir piemērs HTML5 elementu izmantošanā, BEZ CSS (varbūt)</p>
</article>
<hr />
<article>
<h2>AMD woohoo.. </h2>
<p>
AMD jaunie procesori - Ryzen. Trīs jauni procesori būs pieejami no 2. marta:
</p>
<ul>
<li>
AMD R7 1800X, 8 kodoli 16 tredi, 3.6GHz stock 4.0GHz boost, 95W TDP.
</li>
<li>
AMD R7 1700X, 8 kodoli 16 tredi, 3.4GHz stock 3.8GHz boost, 95W TDP.
</li>
<li>
AMD R7 1700, 8 kodoli 16 tredi, 3.0GHz stock 3.7GHz boost, 65W TDP.
</li>
</ul>
<figure>
<img src="img/1800x2.jpg" alt="1800x price" />
<figcaption>
Attēls no TweakTown
</figcaption>
</figure>
</article>
<hr />
</section>
<footer>
&copy; Mārcis Koloda 2017
</footer>
</main>
</body>
</html>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment